Macedonian

Доброволна Сексуална Работа

СТАР-СТАР, колективните на сексуалните работници на Балканот, објави доброволно сексуалната работа. Тие интервјуирани 73 сексуалните работници во градот Скопје Основните цели на нивното истражување е да се разбере ставови и перцепции кон доброволен секс работата на сексуалните работници и за легализација на сексуалната работа, да се подигне свеста на општата популација за сексуалната работа, и, конечно, да се презентираат предностите и недостатоците на сексуалната работа легализација.
Download this resource